ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΕΝΕΥΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

Νικόλαος Παπαδάτος Ιδιαίτερα Γαλλικών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μαθήματα Γαλλικών: Αξιόπιστα - Αποτελεσματικά

Στόχος μας η επιτυχία σας στις εξετάσεις (DELF, DALF, Sorbonne) και ταυτόχρονα η εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας στο σύνολό της. Επίσης, υπεύθυνα προετοιμάζουμε υποψήφιους σπουδαστές για το Master I και II (πρώην DEA και DESS) και διδακτορικό. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή και σε μελλοντικούς φοιτητές, που θέλουν να ξεκινήσουν τις σπουδές τους στη Γαλλία ή σε γαλλόφωνες χώρες. Απευθυνόμαστε επιπροσθέτως σε όλους όσους ενδιαφέρονται να δώσουν εξετάσεις στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στη Διπλωματική Ακαδημία.

Επιπλέον, απευθυνόμαστε σε τραπεζικά και διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων ή διεθνών οργανισμών (ΕΕ, ΟΗΕ, ΟΟΣΑ, κ.λπ.). Δηλαδή, σε δικηγόρους, γιατρούς, ακαδημαϊκούς και άλλους επαγγελματίες που επιδιώκουν την ταχύρρυθμη εξειδίκευση στη γαλλική γλώσσα. Η εξειδίκευσή μας στη διαδικτυακή, ηλεκτρονική εκμάθηση (Skype, Zoom, Teams) είναι δεδομένη. Με αυτόν το τρόπο εγγυόμαστε τη γρήγορη αφομοίωση της γαλλικής γλώσσας και τη βελτίωση του επιπέδου των επαγγελματιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην κατανόηση της εξειδικευμένης γαλλικής ορολογίας. Σε αυτή την περίπτωση, πρόκειται για ιδιαίτερα μαθήματα Γαλλικών με συγκεκριμένο προσανατολισμό. Ήτοι, να τους προσφέρουν τάχιστα όλα εκείνα τα απαραίτητα εργαλεία για την κατάρτισή τους. 

Η πολυετής εμπειρία μας αποτελεί εγγύηση για την απόκτηση ουσιαστικής και ταχείας γνώσης της γαλλικής γλώσσας. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε την πρόοδο των μαθητών μέσω των πιο αποτελεσματικών και σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας. Οι παραδόσεις ιδιαίτερων μαθημάτων με ευέλικτο ωράριο γίνονται online και οι ενδιαφερόμενοι μαθητές μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας άμεσα.

ιδιαίτερα μαθήματα

Ώρα για μάθημα

Η κατάλληλη μέθοδος

H μέθοδος που χρησιμοποιείται από εμάς έχει άμεση σχέση με την ηλικία και τις ανάγκες των εκπαιδευομένων. Υπάρχει μια τεράστια αναντιστοιχία μεταξύ ενηλίκων και μαθητών, που επιθυμούν να συνδυάσουν την εκμάθηση των Γαλλικών με το σχολείο. Ωστόσο, δίνουμε κυρίως έμφαση στην αλληλεπίδραση των δύο πόλων της εκπαιδευτικής διαδικασίας: του δασκάλου και του μαθητή.

Η παρουσία μας στο Παρίσι και σε άλλες γαλλόφωνες πόλεις, για μεγάλο χρονικό διάστημα, μάς έχει πείσει ότι η γνώση της γαλλικής γλώσσας δεν είναι ένα θέμα - απλά - θεωρητικό. Ως εκ τούτου, εκτός από την επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας στο γραπτό λόγο, επιμένουμε στην προφορά, στις προφορικές δεξιότητες και στη γνώση της καθομιλουμένης γλώσσας αυτής καθαυτής. Έτσι, προσπαθούμε να επιτύχουμε ένα διπλό στόχο: την επιτυχία στις εξετάσεις (DELF, DALF ή Sorbonne), την προετοιμασία υποψηφίων για Master I και II (πρώην DEA και DESS) και διδακτορικό και ταυτόχρονα την εκμάθηση της γλώσσας στο σύνολό της.

Προτεραιότητά μας η σωστή προσαρμογή της ακολουθητέας μεθόδου στις προσωπικές απαιτήσεις του εκάστοτε μαθητή. Ο τρόπος εφαρμογής είναι μία διαδραστική, ολιστική και διδακτική διαδικασία, η οποία συνδυάζει την άριστη γνώση του προφορικού και γραπτού λόγου. Γνώμονάς μας η διαρκή βελτίωση του γνωσιακού επιπέδου των μαθητών.

Gallika

Idiaitera

Η Γαλλική Γλώσσα

Γαλλικά είναι η κατεξοχήν λογοτεχνική γλώσσα. Είναι επίσης ένα απαραίτητο εργαλείο εντός του πλαισίου της διοίκησης των ευρωπαϊκών κρατών, συμπεριλαμβανομένων και των ευρωπαϊκών αρχών. Ο λόγος για αυτό είναι ότι αποτελούν τη γλώσσα της διπλωματίας. Η Γαλλική είναι μια από τις ελάχιστες γλώσσες, που διδάσκεται σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου. Έτσι, αποτελεί οργανικό και αναπόσπαστο τμήμα των σχολείων και των πανεπιστημίων διαφόρων χωρών.

Επιπροσθέτως, τα Γαλλικά προωθούνται συστηματικώς μέσω διμερών και πολυμερών διακρατικών δικτύων ή εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών προωθούμενων από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ). Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται και οι γνωστές γαλλικές συμμαχίες με δράσεις διδασκαλίας σε περισσότερες από 130 χώρες. Τα Γαλλικά είναι μια από τις πιο σημαντικές γλώσσες διεθνούς εμβέλειας. Μοιράζονται αυτό το εξαιρετικό προνόμιο μαζί με τα Αγγλικά, τα Ισπανικά, τα Ρωσικά και τα Πορτογαλικά.

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλόφωνων, οι ομιλούντες τη Γαλλική ανέρχονται στο ύψος των 220 εκατομμυρίων κατοίκων. Αυτό συμβαίνει τη στιγμή όπου η Γαλλία αντιπροσωπεύει μόλις το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού του πλανήτη. Κατά συνέπεια, τα Γαλλικά κατατάσσονται στις 12 σπουδαιότερες γλώσσες σε παγκόσμια κλίμακα.

Ωστόσο, για να ακολουθήσει ο καθένας και η καθεμία την κατάρτιση της επιλογής του στη Γαλλία ή σε οποιαδήποτε γαλλόφωνη χώρα, ή για να μάθει απλά τα μυστικά της Γαλλικής, θα πρέπει πρώτα να επικεντρωθεί σε μια ενδελεχή μελέτη της γλώσσας. Η γραμματική και η ορθογραφία δίδουν πάντα τα απαιτούμενα εργαλεία προκειμένου να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε προφορικά και γραπτά. Η κατανόηση και η κριτική ανάλυση των κειμένων είναι απαραίτητη για να οδηγηθούμε, αργότερα, πιο μακριά στο συγκριτικό προβληματισμό και σε πιο αναπτυγμένους συλλογισμούς.

Τέλος, τα ιδιαίτερα μαθήματα Γαλλικής στοχεύουν στο να δημιουργήσουν μια γενική κουλτούρα στους μαθητές. Αυτή η κουλτούρα θα ζωντανέψει δια μέσου των διαδοχικών αναγνώσεων κλασικών βιβλίων, των σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και της διαδραστικής εκμάθησης. Το ακριβές εκπαιδευτικό "μείγμα" καθορίζεται πάντα βάση του πτυχίου ή των δεξιοτήτων που επιθυμούν να αποκτήσουν οι μαθητές και σπουδαστές. Εγγυόμαστε την αποτελεσματική προσαρμογή του μαθήματος είτε πρόκειται για πτυχίο DELF, DALF, Sorbonne, είτε για άλλη δεξιότητα.

Παγκόσμια Πρόσβαση

Mάθημα Δίχως Σύνορα

Η οικονομική κινητικότητα των ημερών μας καταργεί εν τοις πράγμασι τα εθνικά σύνορα. Χιλιάδες Έλληνες διαφορετικών ειδικοτήτων διαπρέπουν στο εξωτερικό. Τα διαδικτυακά on-line ιδιαίτερα μαθήματα Γαλλικών αποσκοπούν στην κατάργηση των γεωγραφικών περιορισμών. Δηλαδή, απευθύνονται σε όλες και σε όλους που επιθυμούν να γνωρίσουν και να κατακτήσουν τη γαλλική γλώσσα.

Ενδεικτικά, είτε βρισκόμαστε στη Γαλλία, την Αγγλία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, την Ελβετία ή την Ελλάδα, μπορούμε να ειδικευτούμε στη γαλλική γλώσσα και κουλτούρα ταχύρρυθμα και αποτελεσματικά. Όσοι και όσες βρίσκονται εντός και εκτός Ελλάδος με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικής ή επιστημονικής εμπειρίας περιορισμένου χρόνου μπορούν επίσης να απευθυνθούν σε εμάς.

Μεγάλες μητροπολιτικές πόλεις όπως το Λονδίνο, το Βερολίνο, το Παρίσι, οι Βρυξέλλες, η Γενεύη, η πόλη του Λουξεμβούργου, η Νέα Υόρκη, το Τορόντο, η Αθήνα και άλλες, αναζητούν συχνά πυκνά καταρτισμένα στελέχη διαφορετικών ειδικοτήτων με άριστη γνώση Γαλλικών. Εάν ανήκετε σε μια εκ των ανωτέρω κατηγοριών, μπορείτε ανεπιφύλακτα να απευθυνθείτε σε εμάς!

Γεωγραφική Διαθεσιμότητα

Σε όποιο μέρος του κόσμου και να βρίσκεστε, μπορείτε να στηριχτείτε πάνω μας για οποιαδήποτε ανάγκη σας σε σχέση με τη Γαλλική γλώσσα

Άμεση Επικοινωνία

Skype

Βρείτε μας εύκολα και γρήγορα μέσω κλήσης ομιλίας ή βίντεο

Viber

Η δημοφιλής εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα για άμεση επικοινωνία

E-mail

Είναι ο πατροπαράδοτος τρόπος επικοινωνίας στο διαδίκτυο

Messenger

Για παροχή άμεσων πληροφοριών  μέσω του γνωστού Facebook

Είμαστε πάντα εδώ για εσάς!

Φόρμα Επικοινωνίας

Εάν θέλετε να ξεκινήσετε ιδιαίτερα γαλλικών ή έχετε οποιαδήποτε άλλη απορία, μη διστάζετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση προσαρμοσμένη με ακρίβεια στις ανάγκες σας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +306936482601
Ιδιαίτερα Γαλλικών. Μαθήματα online
© Gallika.org.gr. All rights reserved

Καθηγητής Dr Νικόλαος Παπαδάτος
Μιλήστε Γαλλικά. Μάθημα μέσω:
Skype, Zoom, Teams και άλλων